Má Vaše dítě problémy s porušením zákonů? Nezvládáte výchovu Vašeho dítěte?

Máš potíže s policií? Máš potíže s pitím alkoholu nebo s drogami? Nerozumíš si s rodiči a máš pocit, že jediným řešením je útek z domova? 

1. Vymezení činnosti

2. Cílová skupina klientů

3. Základní informace k životní situaci

Všechny situace související s chováním dítěte, které rodičovské či jiné autoritě působí obtíže, rizikové projevy chování dětí, trestná činnost nezletilých, požívání návykových látek, krádeže, vandalství, útěky z domu, záškoláctví, agresivita, šikana, lži …

Zabezpečujeme mj.: poradenství, podporu a doprovázení dítěte a rodiny průběhem celého trestního řízení; dohled a spolupráci s rodinou i po skončení trestního řízení, vyžaduje-li to zájem dítěte; spolupráci s orgány činnými v trestním řízení (Policie, státní zástupce, soud, probační a mediační služba); spolupráci s rodinou a dítětem (diagnostika rodinného a sociálního prostředí dítěte); užití preventivních opatření směřujících k zamezení páchání další trestné činnosti apod.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (upozornit, podat žádost apod.)

Upozornění lze učinit jakoukoliv formou (telefonicky, písemně, osobně i e-mailem), prošetřována jsou i anonymní upozornění. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity.

5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Kuřim
odbor sociálních věcí a prevence, sociálně-právní ochrana dětí

Mgr. Pavla Cikánková

tel. 541 422 378 ; e-mail: cikankova@kurim.cz 


Ú Ř E D N Í   H O D I N Y

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

7. Kde hledat další související informace

8. Zákonný rámec

9. Související životní situace a návody, jak je řešit

Jakákoli náročná situace v rodině může vést k tomu, že dítě reaguje výchovnými problémy. Takové situace je možné řešit kontaktováním orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který situaci vyhodnotí a doporučí i další odborníky, s jejichž pomocí je možné situaci řešit.

10. Za správnost návodu odpovídá

Bc. Taťána Sojková
vedoucí odboru sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim