Děti a rodina

Včasná pomoc dětem - program (online mapa krizové pomoci) je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice. Tato pomoc je rozdělena do dvou oblastí: 

Služby rané péče

Krizová pomoc, krizová centra

Stačí také napsat za www.kurim.cz slovo pomoc - www.kurim.cz/pomoc