Děti a rodina

Katalog sociálních a navazujících služeb města Kuřim

Vyhledávání

Navigace

Nejčastější otázky rodičů a dětí

 

Vyhledávání

Nejčastější otázky rodičů a dětí

FAQ

Co dělat, když mi druhý rodič neplatí soudně stanovené výživné na dítě?
Můžete:
podat k soudu návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného či prodejem movitých věcí povinného nebo podat návrh k exekučnímu řízení přes registrovaného soudního exekutora;
podat trestní oznámení u Policie České republiky

Musím umožnit druhému rodiči styk s dítětem, i když mi neplatí výživné?
Ano. Dítě má právo na čas strávený s oběma rodiči a Vy máte povinnost mu toto umožnit.
V případě, kdy je styk s nezletilým upraven i soudně, je Vám tato povinnost dokonce stanovena rozsudkem a při neplnění maříte výkon soudního rozhodnutí!

Musím platit výživné, i když jsem s těhotenstvím matky nesouhlasil a nechci s ní mít již nic společného?
Ano, pokud se skutečně jedná o vaše dítě, máte zákonnou povinnost přispívat na jeho výživu, jehož výše může být popřípadě upravena i soudně, na Vaši nebo matčinu žádost.

Co dělat, když mi druhý rodič brání ve styku s dítětem?
V případě, kdy není soudně upraven rozsah styku s dítětem, si rodič může podat návrh na jeho úpravu. V opačném případě se lze obrátit na soud s žádostí o výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí. Druhý rodič bude soudem vyzván, aby takto nečinil, následujícím opatřením jsou pořádkové pokuty a v extrémním případě i samotný výkon rozhodnutí v době stanovené rozsudkem, který provádí soudní vykonavatel za asistence OSPOD. Při něm je dítě druhému rodiči odebráno a předáno do péče navrhovatele. Ten však musí dítě, po lhůtě stanovené rozsudkem, opět vrátit druhému rodiči. Pro dítě je tato situace velmi psychicky náročná a je dobré jí předcházet.

 
2017 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2017
load